Mimo.link logo

GeoLAB


Dette modul spiller ret godt sammen stregkoderne der er printet i felten. Når prøverne kommer ind på det geotekniske laboratorium, scannes prøven som derefter findes frem i GeoLAB. Den tilkoblede vægt sender automatisk prøvens registrerede vægt til GeoLAB ifm. ind- og udvejlning.

Dagligdagen med GeoLAB-modulet i Mimo.link


  1. Prøverne kommer ind fra felten med stregkoder på
  2. Prøverne scannes en ad gangen
  3. Prøvens data findes automatisk frem på skærmen
  4. Nu kan ind- og udvejning foregå automatisk ved at placere prøven på den tilkoblede vægt
  5. På samme måde scannes prøven når den skal geologisk bedømmes
  6. PID-måling indtastes på prøven ved behov - herefter vælges lab-pakke
  7. Når alle processer er gennemført udstilles sagen til CloudData-connectoren
  8. Nu kan 3. partsprogrammer hente data fra Mimo.link til evt. viderebehandling

Hvor mange prøver mon kommer ind i dag?


Med GeoLAB er det muligt at følge hvilke boringer der er færdige og dermed hvor mange prøver der kommer ind senere på dagen.

Geologisk bedømmelse


Prøven beskrives med predefinerede værdiknapper. Efter valg af hovedbetegnelse navigeres automatisk til relevante delkomponenter og bikomponenter. Derudover er det muligt at angive bl.a. farve, tørvestadie samt miljø og alder.